Uw artikel werd toegevoegd aan de prijsaanvraag.

De firma Ordin-Access komt tussen op het gebied van de fysische beveiliging teneinde de continuiteit te garanderen én de veiligheid van het personeel te bewaken.

Beveiligde informaticazaal en -kast volgens de europese norm EN 1047

Beveiligde zaal en modulaire kasten gewaarmerkt ECB-S met verzekerde kwaliteit afgeleverd door een onafhankelijk controleorgaan

Hoge beschikbaarheidsbescherming voor de IT-sites en archiveringssystemen. Biedt op elk moment een hoge beveiliging voor IT-materiaal en netwerkonderdelen

Elektrische beveiliging (UPS-STS-noodgeneraten)

De energie moet verstandig verdeeld worden, volgens het verlangde beschikbaarheidsniveau, terwijl men min of meer redondante noodopstelling integreerd noodgenerator (p.1), no break, STS en installaties die instaan voor de beveiliging van personen en bezittingen. Deze technische architectuur moet nauwzettend bestudeerd worden, vanaf de transformatoren tot aan de aansluiting van de server zelf.

Het ontwerp moet voorzien in de eenvoudige integratie van bijkomende noodopstellingen in geval men vermogen nodig heeft zonder onderbrekking.

Bandbeveiliging (detectie - blussing)

Technologie en expertise zijn onontbeerlijk voor de implementatie van een brandbeveiligingsoplossing die overal bestand tegen is.

Onze blusoplossingen bieden u het beste van een spitstechnologie gecombineerd met een savoir-faire en een stevig uitgebouwde ervaring op het gebied van detectie en de blussing van branden

Onze oplossingen zijn aangepast aan uw individuele noden om de continuititeit van uw activiteiten te maximaliseren. De branden worden in een vroegstadium gedetecteerd en op een snelle en doeltreffende manier geblust.

Beveiliging van personen (toegangscontrole en camerabewaking)

De toegang tot uw informatiesystemen en de kennis van uw bedrijf beveiligen is essentieel.

Verschillende technologieën zijn beschikbaar. De keuze hangt af van het gewenste beveiligingsniveau, de exploitatie verplichtingen en het budget.

Gegevensbeveiliging (brandvrije kast)

Bewaring en beveiliging van documenten en gegevens tegen brand en ongeoorloofde toegang.Het stockeren van gegevens vereist een doeltreffende risicobeveiliging.

Dit gegeven geldt evenzeer voor grote ondernemingen, als voor administraties en instellingen, vrije beroepen en KMO's.

De kwaliteit evenals de dichtheid van de opgeslagen gegevens van de ondernemingen hebben een niveau zonder voorgaande bereikt: tegenover deze vaststelling staat dat de kwetsbaarheid tegenover de veiligheidsfouten meer dan ooit een kritische inzet vormen.